PARA-MED - Kursy i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Zaufali nam:

Szkolenia firm i instytucji

Podstawowy kurs pierwszej pomocy.

Czas trwania: 8h (dydaktycznych)
Forma szkolenia: Wykład interaktywny + ćwiczenia praktyczne

Najchętniej wybierane szkolenie przez firmy i instytucje. Bardzo bogate w treści zarówno merytoryczne jak i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z całą niezbędną tematyką, aby w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zareagować prawidłowo. Wykłady przeplatane elementami praktycznymi wykonywanymi przez wszystkich uczestników szkolenia sprawiają znaczne podniesienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na sprzęcie naszej firmy. Dodatkowo omawiane jest wyposażenie apteczek znajdujących się w zakładzie pracy, aby każdy pracownik potrafił w pełni wykorzystać z jej zawartości.

Szkolenie prowadzone wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Dodatkowe moduły chętnie wybierane przez pracodawców to stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt oraz użycie automatycznego defibrylatora Szczegółowy plan szkolenia poniżej.

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 3. Łańcuch przeżycia.
 4. Ocena stanu przytomności.
 5. Pozycja bezpieczna.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 7. Zadławienia.
 8. Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 9. Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 10. Postępowanie ratownicze przy amputacjach.
 11. Urazy kręgosłupa.
 12. Postępowanie ratownicze przy oparzeniach.
 13. Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 14. Omdlenie, napad drgawkowy, ból w klatce piersiowej.
 15. Apteczka pierwszej pomocy.

 

Pełny kurs pierwszej pomocy.

Czas trwania: 16h (dydaktycznych)
Forma szkolenia: Wykład interaktywny + ćwiczenia praktyczne + pozoracje

Dwudniowe szkolenie, które kładzie nacisk na maksymalne przygotowanie pracowników do działania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Bogaty wachlarz zagadnień sprawia, iż bezpieczeństwo w Państwa firmie jest na najwyższym poziomie. Każdy uczestnik musi wykonać wszystkie techniki ratownicze podczas ćwiczeń co sprawia, iż cała szkolona grupa stanowi zespół, który w sytuacji zagrożeń będzie ze sobą współpracował. Bardzo ciekawym elementem, który wyróżnia nas na rynku jest szkolenie liderów, którzy podczas realnego zdarzenia będą kierowali działaniami ratowniczymi przy poszkodowanym. Drugim elementem stanowiącym o wyjątkowości tej propozycji są ćwiczenia w formie pozoracji przygotowywane na terenie zakładu pracy. Uzmysławia to uczestnikom szkolenia o zagrożeniach i trudnościach płynących z tego typu działania. Na Państwa życzenie rozszerzamy program o czynności ratunkowe u dzieci oraz o użycie defibrylatora automatycznego.

Szkolenie prowadzone wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Szczegółowy plan szkolenia poniżej.

 

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka.
 • Zadławienia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy amputacjach.
 • Urazy kręgosłupa.
 • Postępowanie ratownicze przy oparzeniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Omdlenie, napad drgawkowy, ból w klatce piersiowej.
 • Apteczka pierwszej pomocy.
 • Lider akcji ratunkowej – aspekty działań ratowniczych.
 • Pozoracje.

 

Elementarny kurs pierwszej pomocy.

Czas trwania: 4h (dydaktyczne)
Forma szkolenia: Wykład interaktywny + pokaz

Krótkie szkolenie mające zaznajomić słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Omówione zostają wszystkie najważniejsze stany zagrożenia życia. Praktyczne techniki ratownicze prezentowane są przez instruktora, a następnie powtarzane przez wybrane osoby. Szkolenie prowadzone wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Dodatkowe moduły chętnie wybierane przez pracodawców to stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt oraz użycie automatycznego defibrylatora Szczegółowy plan szkolenia poniżej.

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 3. Łańcuch przeżycia.
 4. Ocena stanu przytomności.
 5. Pozycja bezpieczna.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 7. Zadławienia.
 8. Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 9. Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 10. Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 11. Apteczka pierwszej pomocy.

 

 

Dzień z praktyką.

Czas trwania: 6h (dydaktyczne)
Forma szkolenia: Pokaz + pozoracje

Ta forma szkolenia traktowana jest jako uzupełnienie lub przypomnienie treści nabytych na jednym z wyżej przedstawionych szkoleń. Zadaniem tej formy spotkania jest przypomnienie i ugruntowanie nabytej wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych i pozoracji. Używamy tutaj sztucznych ran, sztuczną krew, race dymne i inne akcesoria oddające realizm działań ratunkowych.

Szkolenie pediatryczne – żłobki, przedszkola, opiekunki do dzieci…

Czas trwania: 4h (dydaktyczne)
Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna + ćwiczenia praktyczne.

Specjalne szkolenia obejmujące tylko zagadnienia dotyczące stanów zagrożenia życia u dzieci. Posiadając odpowiednią bazę sprzętową wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na fantomach oddających poszczególne grupy wiekowe (niemowlęta, dzieci młodsze, dzieci starsze). Dodatkowo omawiane są aspekty prawne oraz postępowanie w urazach.

Szkolenie prowadzone wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Szczegółowy plan szkolenia poniżej.

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 3. Łańcuch przeżycia.
 4. Ocena stanu przytomności.
 5. Pozycja bezpieczna.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka.
 7. Zadławienia u dziecka.
 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowlęcia.
 9. Zadławienia u niemowlęcia.
 10. Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 11. Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 12. Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 13. Postępowanie ratownicze przy napadzie drgawkowym.