PARA-MED - Kursy i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Zaufali nam:

Szkolenia dla kierowców

Szkolenie w ośrodkach nauki jazdy

Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r.
Art. 8.

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

lekarzy systemu
pielęgniarek systemu
ratowników medycznych

Stosując się do obowiązujących przepisów proponujemy Państwu szkolenie prowadzone przez osoby uprawnione do podbijania dokumentacji kursantów. Ciekawa forma prowadzenia zajęć na długo utrwali w głowach uczestników zasady udzielania pierwszej pomocy. Instruktorzy praktycy – omówią również realne sytuacje z którymi się spotkali na drodze. Każdy z uczestników praktycznie wykona czynności ratujące życie. Na zakończenie szkolenia omówione zostaną wszystkie pytania egzaminacyjne z bloku „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Zakres tematyczny szkolenia.

A Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Zasady postępowania na miejscu wypadku.

1. Zasady postępowania na miejscu wypadku
2. Idea, cele i zakres ratownictwa drogowego.
3. Wypadkowość drogowa.
4. Przepisy prawne.
5. Czynniki zagrożenia wypadkowego.
6. Wpływ leków, alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu na kierującego pojazdem.
7. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Organizacja współdziałania innych osób.
8. Zawiadomienie o wypadku odpowiednich służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).
9. Sposób postępowania w przypadku konieczności wyniesienia ofiar wypadku
z pojazdów.
10. Użycie gaśnicy.

B Stany zagrożenia w wypadkach drogowych. Zranienia, oparzenia, krwotoki, złamania

1. Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych.
2. Bezdech przyczyny, objawy, przeciwdziałanie.
3. Sztuczne oddychanie (resuscytacja).
4. Postępowanie z nieprzytomnym pozycja boczna ustalona.
5. Zatrzymanie akcji serca objawy, rozpoznanie. Masaż zewnętrzny serca.
6. Wstrząs rodzaje: krwotoczny, urazowy, oparzeniowy. Sposób rozpoznawania
7. Postępowanie przeciwwstrząsowe.
8. Zranienia, oparzenia, krwotoki, złamania. Rodzaje zranień stosowanie opatrunków. Oparzenia i sposoby postępowania. Rodzaje krwotoków sposoby postępowania. Złamania rodzaje. Unieruchamianie złamań.