PARA-MED - Kursy i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Zaufali nam:

Obozy ratownicze

Obóz ratowniczy

Proponowany czas trwania – 3 dni (piątek popołudnie-niedziela popołudnie)

Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla grup zorganizowanych. Kierowane głównie do zakładowych drużyn ratowniczych, harcerzy, ratowników wodnych, górskich i członków innych grup ratowniczych. Bazą programową szkolenia jest zakres tematyczny na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy rozszerzony o dowolne moduły zgodne z profilem działania danej drużyny. Instruktorami są doświadczeni ratownicy medyczni i lekarze, którzy działając przez wiele lat w podobnych formacjach mogą dzielić się swoim doświadczeniem oraz zapewniają bezpieczne przeprowadzenie całego szkolenia. Moduł pierwszy (piątek) obejmuje teoretyczne przygotowanie kursantów do odbycia dalszej części szkolenia. Na zakończenie odbywa się spotkanie integracyjne pozwalające lepiej poznać się kursantom z instruktorami. Moduł drugi (sobota) obejmuje ćwiczenia warsztatowe na kilku stacjach. Poszczególne ćwiczenia dopasowane są do wiedzy i umiejętności kursantów. Po przerwie odbywają się nocne manewry podczas których sprawdzana jest wiedza i umiejętności kursantów oraz ich odporność na zmęczenie i stres. Moduł trzeci (niedziela) rozpoczynany jest od podsumowania nocnych ćwiczeń. Następnie odbywają się warsztaty przeplatane inscenizowanymi scenkami sprawdzającymi nabyta wiedzę. Całość obozu ratowniczego kończy się wręczeniem stosownych zaświadczeń o odbyciu szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z ramowym planem szkolenia.

1. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia.
2. Podstawy komunikacji radiowej.
3. Ocena stanu poszkodowanego.
4. Badanie urazowe.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
6. Użycie defibrylatora AED.
7. Ewakuacja poszkodowanego z trudnego terenu.
8. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.
9. Alternatywne środki ewakuacji.
10. Symulowana akcja poszukiwawcza osób zaginionych.