PARA-MED - Kursy i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Zaufali nam:

Szkolenie w firmie ABB

W dniu dzisiejszym zapoczątkowaliśmy współpracę z ogólnoświatowa firmą ABB. Będziemy prowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dzisiejszego szkolenia aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych i wykazali się duża wiedzą zdobytą podczas części teoretycznej. Gratulujemy!

Półkolonie we Wrocławiu – drugie spotkanie

Za nami kolejne spotkanie na półkoloniach organizowanych w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 we Wrocławiu. Tym razem dzięki współpracy z Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą OSP Długołęka dzieci mogły zapoznać się z pracą psich ratowników jak również z bezpiecznymi zachowaniami w przypadku ataku przez psa. Dodatkową atrakcją były pokazy samochodu ratowniczego Off Road Rescue Team. Uczestnicy z dużą ciekawością poznawali wyposażenie tej nietypowej karetki. Dziękujemy za włączenie się w ten projekt pozwalający dzieciom ciekawie spędzić wakacje w mieście.

Półkolonie w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 we Wrocławiu

Rozpoczęliśmy projekt bezpiecznych wakacji na największych półkoloniach organizowanych we Wrocławiu. Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu organizuje wypoczynek łącznie dla około 450 dzieci podzielonych na kilka turnusów. Mamy nadzieję, że zaszczepimy w tych maluchach chęć do udzielania pierwszej pomocy. Już po pierwszych zajęciach widać duże zaangażowanie :)

XIII Dni Gminy Długołęka

Na zaproszenie Urzędu Gminy w Długołęce jesteśmy uczestnikami XIII Dni Gminy Długołęka. Instruktorzy PARA-MED przedstawiają zasady udzielani pierwszej pomocy. Cieszymy się, że odwiedzający imprezę aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych.

znych.

PARA-MED i Humanitarium na rozpoczęcie bezpiecznych wakacji.

W dniu dzisiejszym wspólnie z Ogrodami Doświadczeń Humanitarium i Wrocławskim Centrum Badan EIT+ zorganizowaliśmy piknik rodzinny na temat bezpiecznych zachowań. Uczyliśmy zasad udzielania pierwszej pomocy rodziców jak i najmłodsze pociechy. Pogadanki o bezpieczeństwie prowadziliśmy wspólnie ze Strażą Miejską Wrocławia. Dziękujemy za współpracę!

Pogadanki dla dzieci w szkole nr 51 we Wrocławiu

W ostatnim czasie nasza firma przeprowadziła cykl pogadanek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu. Zagadnienia obejmowały zarówno sytuacje do których może dojść w szkole jaki i w zbliżającym się czasie wakacji. Cieszymy się z aktywnego udziału naszych słuchaczy w zajęciach praktycznych!

 
Artykuł w czasopiśmie „NA RATUNEK”

Dyrektor medyczny PARA-MED Paweł Gawłowski współautorem artykułu w magazynie poświęconemu ratownictwu medycznemu i pierwszej pomocy. Opracowanie niech będzie przestrogą przed zbliżającym się okresem wakacji. Pamiętajmy o kąpieli tylko na strzeżonych kąpieliskach.

Ze streszczenia:

Tonięcie wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych na świecie. Kluczowym elementem patofizjologii jest hipoksja. Najważniejsze jest podjęcie natychmiastowej resuscytacji na miejscu zdarzenia. Praca stanowi przegląd epidemiologii, patofizjologii, ratowania i leczenia ofiar tonięć.

10357514_731809853529309_6956521577793960795_n