PARA-MED - Kursy i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Zaufali nam:

Szkolenie pracowników MOPS we Wrocławiu

Zakończyliśmy dzisiaj cykl szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Specyfika zawodu i praca w terenie powoduje, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle przydatna umiejętnością. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Szkolenie w Fundacji Hobbit

Przeprowadziliśmy szkolenie dla Fundacji Hobbit. Uczestnikami byli opiekunowie różnych grup aktywności dzieci oraz osób starszych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące aspektów prawnych oraz najczęstszych sytuacji w których dochodzi do konieczności udzielania pierwszej pomocy. 

Przyjdź, posadź drzewo!

Uczestniczyliśmy w akcji sadzenia drzewek w Parku Tysiąclecia na Nowym Dworze we Wrocławiu. Naszym zadaniem było prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki pięknej pogodzie odwiedziło Nas wielu wrocławian. 

Bezpieczny HACO FAT

Przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy HACO FAT we Wrocławiu. Jest to już kolejna edycja warsztatów, ktora w znaczący sposób podnoszą bezpieczeństwo w firmie. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie w ćwiczeniach.

Pokaż Swoją Hondę

Nasza firma brała udział w wydarzeniu Pokaż Swoją Hondę w salonie Hondy w Długołęce. Naszym zadaniem było prowadzenie warsztatów i pokazów z zakresu ratownictwa drogowego.

Szkolenie w Zespole Szkół nr 11 we Wrocławiu


W Zespole Szkół nr 11 we Wrocławiu przy ul. Grochowej przeprowadziliśmy dwa szkolenia dla grona pedagogicznego. Ze względu na integracyjny charakter placówki bardzo szczegółowo omówiono wiele zagadnień zaproponowanych prze grono pedagogiczne. Dzięki zajęciom przeprowadzonym przez naszą firmę na pewno podniósł się poziom bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Szkolenia w ABB

Zakończyliśmy kolejne spotkanie w ramach naszego projektu związanego ze szkoleniami z pierwszej pomocy dla firmy ABB. Uczestnicy w części teoretycznej i praktycznej zapoznali się z zasadami postępowania w nagłych przypadkach zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Bezpieczne VOLVO

Zakończyliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Volvo. Kurs podstawowy obejmował zagadnienia prawne, zabezpieczenie miejsca wypadku komunikacyjnego oraz postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia bądź życia m.in.: resususcytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt, użycie defibrylatora AED, zadławienia, postępowanie przy krwotokach, złamaniach, oparzeniach. Omówione zostały zasady postępowania przy padaczce, bólu w klatce piersiowej. Cieszymy się, że uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w części praktycznej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia.

Cykl szkoleń dla Straży Miejskiej Wrocławia

Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia. 60 uczestników przeszło kompleksowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznej jazdy samochodem oraz postępowania podczas pożaru. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zakończyli szkolenie. GRATULUJEMY!

Kolejny artykuł w NA RATUNEK

Kolejna publikacja dyrektora medycznego PARA-MED Pawła Gawłowskiego.


Wiadomo, że zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych oraz trwające w długim okresie czasu wymagają zaangażowania dużej ilości sprzętu i ratowników. W wielu przypadkach nieoceniona wydaje się pomoc grup ratowniczych wpisanych do rejestru jednostek wspierających System Państwowe Ratownictwo Medyczne. Na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska działa kilka takich formacji. Ich pasja i zaangażowanie pozwalają współdziałać im z zawodowymi jednostkami zarówno na terenie miasta Wrocław, województwa oraz kraju. Istotne, że lista grup ochotniczych stale się powiększa.Artykuł próbuje przybliżyć wybrane jednostki, które już wielokrotnie potwierdziły swoją klasę podczas działań ratowniczych.

na ratunek